Hướng dẫn quản lý website
Trang hướng dẫn quản lý website trên nền tảng wordpress
Wordpress là nền tảng mã nguồn mở miễn phí được sử dụng phổ biến nhất hiện nay, từ Wordpress có thể xây dựng và thiết kế các website chuyên nghiệp cho công ty hoặc cá nhân, trang quảng cáo landing page. Wordpress cũng là hệ thống có cộng đồng sử dụng và kỹ sư lập trình thiết kế nhiều nhất hiện nay.
Chúng chỉ sử dụng các bản thiết kế (themes) và mã nguồn plugins chuyên nghiệp có bản quyền chính chủ đê tạo nên website chuyên nghiệp và thiết kế đẹp. Tăng lượng truy cập người dùng và hiệu quả chuyển đổi từ truy cập sang đặt hàng cao.
Last modified 2mo ago
Copy link